Skip to main content
Benzene, 1-isocyanato-4-[(4-isocyanatophenyl)methyl]-2-methoxy- image
16832-64-7

Benzene, 1-isocyanato-4-[(4-isocyanatophenyl)methyl]-2-methoxy-

T
ALSO CALLED 1-isocyanato-4-(4-isocyanatobenzyl)-2-methoxybenzene, 1-Isocyanato-4-[(4-isocyanatophenyl)methyl]-2-...

Log in or create an account to view properties.

Log in or create an account to view functional uses.

Log in or create an account to view resources.