Skip to main content
Benzene,1-isocyanato-4-[(4-isocyanatophenyl)methyl]-2-methyl- image
2761-21-9

Benzene,1-isocyanato-4-[(4-isocyanatophenyl)methyl]-2-methyl-

T
ALSO CALLED 1-isocyanato-4-(4-isocyanatobenzyl)-2-methylbenzene, 1-isocyanato-4-[(4-isocyanatophenyl)methyl]-2-m...

Log in or create an account to view properties.

Log in or create an account to view functional uses.

Log in or create an account to view resources.