Skip to main content
[4-[4-[4-(dimethylamino)phenyl]-6-phenylselenopyran-2-ylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]-dimethylazanium image
760160-08-5

[4-[4-[4-(dimethylamino)phenyl]-6-phenylselenopyran-2-ylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]-dimethylazanium

ALSO CALLED 2-Phenyl-4,6-bis[4-(dimethylamino)phenyl]seleninium, Seleninium, 2,4-bis[4-(dimethylamino)phenyl]-6-...

Log in or create an account to view properties.

Log in or create an account to view functional uses.

Log in or create an account to view resources.