Skip to main content
354-04-1

Ethane, 1,2-dibromo-1,1,2-trifluoro-

ALSO CALLED 1,1,2-TRIFLUORO-1,2-DIBROMOETHANE, 1,2-bis(bromanyl)-1,1,2-tris(fluoranyl)ethane, 1,2-Dibromo-1,1,2-...

Log in or create an account to view properties.

Log in or create an account to view functional uses.

Log in or create an account to view resources.